Αρχική Επικοινωνία
Print

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΥΤΕΚΩ
Πατησίων 54,Αθήνα, 106 82

Για την υποβολή ερωτήσεων γενικής φύσεως που αφορούν το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για να μεταφερθείτε στην ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του διαδικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr.


 

Προϊσταμένη

Περιφερειακής Διευθύνσης Ασφάλισης

Και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και

Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας

Τηλ:2108808965

FAX:2108837020


Aναπληρώτρια Προισταμένη

Τμήματος Ασφάλισης Μητρώου & παροχών σε χρήμα

Τηλ:2108833508

FAX: 2108808711.


Aναπληρωτής Προιστάμενος

Τμήματος Παροχών Πρόνοιας ΚΑΠ-ΔΕΗ

Τηλ: 2105241975 – 2105273859 - 5248916

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Ευρωπαική κάρτα :ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΚΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ

ΤΗΛ: 2105225383 - 2105248916

Fax:2105223421

Μυλλέρου 13 Αθήνα


ΕΝΤΥΠΑ S1 (ΤΑΠ-ΟΤΕ/ΚΑΠ-ΔΕΗ/ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ/ΤΑΠ-ΕΤΒΑ/ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗΣ/ΤΑΠ-ΗΣΑΠ)

Tηλ : 2108808716

FAX: 2108825582

Πατησίων 54

Πρωτόκολλο : 2108808710


1.Για θέματα ασφάλισης & παροχών σε χρήμα ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ

Πληροφορίες : 2108808708 – 2108808707

Τηλ:2108808954 - 2108808950 -2108808777- 2108808964

FAX: 2108808902


Εξοδα κηδείας ασφαλισμένων πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ

Τηλ: 2108808880

Fax: 2108808902


Επίδομα ασθενείας ασφαλισμένων πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ

Τηλ : 2108808727


2.Για θέματα ασφάλισης ασφαλισμένων πρώην ΚΑΠ-ΔΕΗ

Τηλ :2105273741 – 2105273727- 2105200145 – 2105241975 - 2105223234

FAX:2105223421


Εξοδα κηδείας ασφαλισμένων πρώην ΚΑΠ-ΔΕΗ

Τηλ: 2105273862-2105273865


Εξωιδρυματικό επίδομα ασφαλισμένων πρώην ΚΑΠ-ΔΕΗ

Τηλ:2105273858


Δάνεια ασφαλισμένων πρώην ΚΑΠ-ΔΕΗ

Τηλ:2105273859 - 2105248916


3.Για θέματα ασφάλισης & παροχών σε χρήμα ασφαλισμένων

ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ, ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Για θέματα ΜΗΤΡΩΟΥ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Τηλ.: 2103623275 - 2103606283
 
Για θέματα ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Τηλ.: 2103606240
 
Για θέματα ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

Τηλ.: 2103605567

Για θέματα ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ (Επίδομα ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, έξοδα ΚΗΔΕΙΑΣ)
Τηλ.: 2103605946


4.Για θέματα ασφάλισης & παροχών σε χρήμα ασφαλισμένων ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Τηλ: 2103623434-2103623435

FAX: 2103623437


5.Για θέματα ασφάλισης & παροχών σε χρήμα ασφαλισμένων ΤΑΠ-ΕΤΒΑ

Τηλ: 2109294443


6.Για θέματα ασφάλισης & παροχών σε χρήμα ασφαλισμένων ΤΑΠΑΕ Η ΕΘΝΙΚΗ

Τηλ: 2105240460-2105240464

FAX: 2105240425


7.Για θέματα ασφάλισης & παροχών σε χρήμα ασφαλισμένων ΗΛΠΑΠ

Τηλ: 2108835840-2108256898


8.Για θέματα ασφάλισης & παροχών σε χρήμα ασφαλισμένων ΗΣΑΠ

Τηλ: 2144141542