Αρχική Επικοινωνία
Print

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΥΤΕΚΩ
Πατησίων 54,Αθήνα, 106 82

Για την υποβολή ερωτήσεων γενικής φύσεως που αφορούν το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για να μεταφερθείτε στην ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του διαδικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr.Τμήμα Ασφάλισης Μητρώου & παροχών σε χρήμα ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ- ΤΑΠΟΤΕ

Τηλέφωνα επικοινωνιας : 2108808964 – 2108808708

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Τμήμα Παροχών Πρόνοιας ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ ΚΑΠ-ΔΕΗ

Τηλέφωνα επικοινωνιας : 2105240737 - 2105273865

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Πρωτόκολλο : 2108808710


Προϊσταμένη

Περιφερειακής Διευθύνσης Ασφάλισης

Και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και

Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας

Τηλ:2108808965

FAX:2108837020


Aναπληρώτρια Προισταμένη

Τμήματος Ασφάλισης Μητρώου & παροχών σε χρήμα

Τηλ:2108229361-2108808801

FAX: 2108837020


Aναπληρωτής Προιστάμενος

Τμήματος Παροχών Πρόνοιας ΚΑΠ-ΔΕΗ

Τηλ: 2105241975 – 2105273859 - 2105248916

Email:tpp.kap.dei@gmail.com


Ευρωπαική κάρτα Ασφάλισης :ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΚΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ

ΤΗΛ: 2105225383 - 2105248916

Fax:2105223421

Μυλλέρου 13 Αθήνα

 

ΕΝΤΥΠΑ S1  (ΤΑΠ-ΟΤΕ/ΚΑΠ-ΔΕΗ/ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ/ΤΑΠ-ΕΤΒΑ/ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗΣ/ΤΑΠ-ΗΣΑΠ)

Tηλ : 2108808716

FAX: 2108825582

Πατησίων 54


1.Για θέματα ασφάλισης & παροχών σε χρήμα ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ- ΤΑΠΟΤΕ

Πληροφορίες : 2108808708 – 2108808964

Τηλ:2108808954 -2108808950 -2108808777- 2108808707

FAX: 2108808902

 

Εξοδα κηδείας ασφαλισμένων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠΟΤΕ

Τηλ: 2108808880

Fax: 2108808902

 

Επίδομα ασθενείας ασφαλισμένων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠΟΤΕ

Τηλ : 2108808727

 

2.Για θέματα ασφάλισης ασφαλισμένων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-ΚΑΠ-ΔΕΗ


Τηλ :2105273741 – 2105273727- 2105200145 – 2105241975 - 2105223234

FAX:2105223421


Εξοδα κηδείας ασφαλισμένων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ- ΚΑΠ-ΔΕΗ

Τηλ: 2105273862-2105273865

 

Εξωιδρυματικό επίδομα ασφαλισμένων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ- ΚΑΠ-ΔΕΗ

Τηλ:2105273858

 

Δάνεια ασφαλισμένων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ ΚΑΠ-ΔΕΗ

Τηλ:2105273859 - 2105248916

 

3.Για θέματα ασφάλισης & παροχών σε χρήμα ασφαλισμένων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-

ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ, ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ


Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Τηλ: 2103606240 – 2103623275 - 2103606283

Τηλ:2103605946 (παροχές σε χρήμα)

FAX:2103605545

Ιστότοπος: http://193.92.70.41/taapt.htm

 

4.Για θέματα ασφάλισης & παροχών σε χρήμα ασφαλισμένων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ


Τηλ: 2103623434-2103623435

FAX: 2103623437


5.Για θέματα ασφάλισης & παροχών σε χρήμα ασφαλισμένων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠ-ΕΤΒΑ

Τηλ: 2109294443


6.Για θέματα ασφάλισης & παροχών σε χρήμα ασφαλισμένων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠΑΕ Η ΕΘΝΙΚΗ

Τηλ: 2105240460-2105240464

FAX: 2105240425


7.Για θέματα ασφάλισης & παροχών σε χρήμα ασφαλισμένων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-ΗΛΠΑΠ

Τηλ: 2108835840-2108256898

 

8.Για θέματα ασφάλισης & παροχών σε χρήμα ασφαλισμένων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-ΗΣΑΠ

Τηλ: 2144141542