Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό τόπο του ΤΑΥΤΕΚΩ

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Φιλοδοξία μας είναι να αποτελεί ο διαδικτυακός αυτός τόπος ένα ανοικτό κανάλι ενημέρωσης και επικοινωνίας κάνοντας πράξη το όραμά μας:

«Πάντα δίπλα στον πολίτη!»