Αρχική Κλαδος Προνοιας Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΔΕΗ
lime1_
Print

Χορηγούνται στον επιμεληθέντα την κηδεία του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου της Επιχείρησης. Το ύψος τους είναι το διπλάσιο του μισθού ή της κύριας σύνταξης του θανόντα με όριο το διπλάσιο του βασικού μισθού του 7ου μ.κ. Για τα έμμεσα μέλη τα παραπάνω ποσά περιορίζονται στο μισό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση παροχής σε χρήμα (η αίτηση συμπληρώνεται στην υπηρεσία)
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών (πρωτότυπο)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Υποτομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών κα Καλούση τηλ. 210 5273865.