Αρχική Παροχές σε χρήμα
orange3_
Print

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου χορηγούνται στην/στο σύζυγο και τα παιδιά τους, και εάν δεν υπάρχουν στους γονείς του ή τα ανήλικα αδέρφια του, εφόσον όλοι οι ανωτέρω είναι έμμεσα ασφαλισμένοι στο Τομέα τρεις μηνιαίους μισθούς (για όσους πεθάνουν πριν συμπληρώσουν δέκα χρόνια υπηρεσίας στους ΗΛΠΑΠ) ή τέσσερις μηνιαίους μισθούς (για όσους έχουν πάνω από δέκα χρόνια υπηρεσίας στους ΗΛΠΑΠ). Επίσης χορηγείται το ποσό που αντιστοιχεί σε ένα ακαθάριστο μηνιαίο μισθό για τα έξοδα κηδείας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟ / ΤΕΚΝΑ

 • Αίτηση του/της συζύγου
 • Βιβλιάριο ασθενείας και συνταγολόγιο του αποβιώσαντος
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο)
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του αιτούντος, του τελευταίου οικονομικού έτους (επικυρωμένο αντίγραφο)
 • Βεβαίωση από το Πρωτοδικείο ότι δεν έχει κατατεθεί διαθήκη (πρωτότυπο ή επικυρωμένο)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ / ΑΔΕΡΦΙΑ

 • Αίτηση του γονέα ή αδερφού
 • Βιβλιάριο ασθενείας και συνταγολόγιο του αποβιώσαντος
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικό από το Δήμο κατοικίας που να δηλώνει ότι ο αιτών δεν έχει οικονομικούς πόρους και ότι συγκατοικούσε και συντηρείτο από τον θανούντα
 • Βεβαίωση από το Πρωτοδικείο ότι δεν έχει κατατεθεί διαθήκη (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο)
 • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο)
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του αιτούντος, του τελευταίου οικονομικού έτους (επικυρωμένο αντίγραφο)