Αρχική Κλαδος Προνοιας Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ
lime4_
Εκτύπωση
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Από την 1/10/2008 ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ.

Στον Τομέα ασφαλίζεται υποχρεωτικά το προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε, που παρέχει τις υπηρεσίες του με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, εφόσον για την εργασία του αυτή υπάγεται στο ΙΚΑ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

Σκοπός του Τομέα είναι η χορήγηση εφάπαξ παροχής  στους ασφαλισμένους του και σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου  στα μέλη της οικογένειας τους.