orange5_
Print

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

1. Πως εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ στην περιφέρεια;

Η έκδοση βιβλιάριων ασθενείας, η θεώρηση τους, η διαγραφή ασφάλισης, η έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης, η καταβολή δικαιολογητικών για έξοδα κηδείας, κλπ είναι αρμοδιότητες του Τ.Α.Υ.Τ.ΕΚ.Ω. και διενεργούνται μόνο από την κεντρική υπηρεσία του Ταμείου. Οι ασφαλισμένοι της περιφέρειας του ΤΑΠ-ΟΤΕ μπορούν να εξυπηρετηθούν ΜΟΝΟ από την κεντρική υπηρεσία του Τ.Α.Y.Τ.Ε.Κ.Ω. που βρίσκεται Πατησίων 54, Τ.Κ. 10682 Αθήνα, τηλ. 210-8808760, 210-8808777, 210-8808728 καθώς το Ταμείο δεν διαθέτει πλέον περιφερειακές υπηρεσίες.

Η εξυπηρέτηση τους μπορεί να γίνεται κατά περίπτωση με την αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών μέσω fax (210-8808903), μέσω e-mail ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα Πατησίων 54 Τ.Κ. 10682, Αθήνα

2. Πως μπορώ να επικοινωνήσω με το Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα;

Με το Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα, αρμόδιο για θέματα ασφάλισης και θεώρησης, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210-8808728, 210-8808777 ή στο e-mail

( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ). Η προϊσταμένη του Τμήματος είναι η κα Π. Γιασσιά (τηλ. 210-8833508).

3. Ποιοι ασφαλισμένοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ έχουν υποχρέωση θεώρησης του βιβλιαρίου τους;

   Βιβλιάρια θεωρούν:

    · οι έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι ως 65 ετών

    · τα τέκνα από 18 ως 26 ετών, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ασφαλιστικές προϋποθέσεις

    · οι δικαιοδόχοι σύνταξης λόγω θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου, ως την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης.

   Βιβλιάρια ΔΕΝ θεωρούν:

    · Οι άμεσα ασφαλισμένων του ΤΑΠ-ΟΤΕ.

    · οι έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι άνω των 65 ετών

Διευκρινίζεται ότι έχει αποφασιστεί η παράταση έως τις 31/12/2013 της ισχύος των ασφαλιστικών βιβλιαρίων, τα οποία είχαν θεωρηθεί για το έτος 2012, των μελών οικογενείας των άμεσα ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ασφάλισης δηλαδή τα τέκνα να παραμένουν άνεργα, άγαμα και αστράτευτα ή να συνεχίζουν τις σπουδές τους, η σύζυγος να μην εργάζεται κ.λ.π. Οι προϋποθέσεις ασφάλισης για το έτος 2013 θα ελεγχθούν κατά τη θεώρηση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του έτους 2014. Επίσης προβλέπεται η παράταση ισχύος των ασφαλιστικών βιβλιαρίων των άμεσα ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ, που αποχώρησαν από τον ΟΤΕ την 30-12-2012 στο πλαίσιο του Προγράμματος Α της οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού ΟΤΕ, μέχρι την ημερομηνία που θα καθοριστεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως θα έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος στην οποία θα ορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την έναρξη της προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλισης) αυτών στον Κλάδο Ασθένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4075/2012.

4. Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη θεώρηση των βιβλιαρίων;

Θεώρηση βιβλιαρίου συζύγου

· Ατομικό βιβλιάριο ασθενείας

· Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου

· Φωτοαντίγραφο πρόσφατου ενημερωτικού φύλλου σύνταξης, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι συνταξιούχος Ή εκκαθαριστικού μισθοδοσίας, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι εργαζόμενος.

· Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ και φέρει σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλήλου αυτής. Αν η δήλωση έχει υποβληθεί ταχυδρομικά, το αντίγραφο αυτής πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του παραπάνω αντιγράφου της δήλωσης αυτού. Αν η δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά υποβάλλεται η εκτύπωση του εκκαθαριστικού.

· ΑΜΚΑ (εκτύπωση ή Υπεύθυνη Δήλωση)

· Αίτηση θεώρησης του άμεσα ασφαλισμένου.

Θεώρηση βιβλιαρίου τέκτων Τέκνα ηλικίας μετά το 18ο έτος και μέχρι 24 ετών

· Ατομικό βιβλιάριο Ασθενείας

· Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι το παιδί του είναι άνεργο ,άγαμο, αστράτευτο (αγόρια) και συντηρείται από τον ίδιο

· Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους, σε περίπτωση που τα παιδιά είναι φοιτητές

· Φωτοαντίγραφο πρόσφατου ενημερωτικού φύλλου σύνταξης, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι συνταξιούχος ή πρόσφατου φύλλου μισθοδοσίας, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι εργαζόμενος

· ΑΜΚΑ (εκτύπωση ή Υπεύθυνη Δήλωση)

· Αίτηση θεώρησης του άμεσα ασφαλισμένου Τέκνα ηλικίας μέχρι 26 ετών

· Ατομικό βιβλιάριο Ασθενείας

· Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι το παιδί του είναι άνεργο, άγαμο, αστράτευτο(αγόρια) και συντηρείται από τον ίδιο.

· Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους.

· Φωτοαντίγραφο πρόσφατου ενημερωτικού φύλλου σύνταξης, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι συνταξιούχος ή πρόσφατου φύλλου μισθοδοσίας, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι εργαζόμενος.

· ΑΜΚΑ (εκτύπωση ή Υπεύθυνη Δήλωση)

· Αίτηση θεώρησης του άμεσα ασφαλισμένου

Σημείωση: Παιδιά που φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές, καθώς και σε σχολές Εμπορικού Ναυτικού δεν δικαιούται ασφάλισης στον κλάδο ασθενείας του ΤΑΠ-ΟΤΕ και πρέπει να διαγράφονται.

5. Με ποια διαδικασία προστίθενται φύλλα στο βιβλιάριο ασθενείας των ασφαλισμένων του ΤΑΠ-ΟΤΕ ή αντικαθίσταται το στέλεχος εντολών υγειονομικής περίθαλψης;

Η προσθήκη φύλλων στο βιβλιάριο ασθενείας ή η αντικατάσταση του στελέχους υγειονομικής περίθαλψης γίνεται με την προσκόμιση του βιβλιαρίου και μιας αίτησης του άμεσα ασφαλισμένου (βλ. Χρήσιμα Έντυπα, έντυπο ΑΙΤΗΣΗ) για προσθήκη ή αντικατάσταση αντίστοιχα. Οι ασφαλισμένοι της περιφέρειας μπορούν να αποστέλλουν την αίτηση και το βιβλιάριο τους ταχυδρομικώς στην κεντρική υπηρεσία του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

6. Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται διαγραφή έμμεσα ασφαλισμένων του ΤΑΠ-ΟΤΕ;

Λόγω Στράτευσης

Λόγω Εργασίας

Λόγω Γάμου

Λόγω φοίτησης σε Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομίας και Εμπορικού Ναυτικού

Λόγω θανάτου

Λόγω ορίου ηλικίας

Λόγω συνταξιοδότησης

7. Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη διαγραφή ασφάλισης;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διαγραφή ασφάλισης αναφέρονται στην 2η σελίδα των σχετικών εντύπων Διαγραφή λόγω θανάτου, Διαγραφή ασφάλισης τέκνων, Διαγραφή ασφάλισης συζύγου. Τα έντυπα καθώς και τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε στο σημείο «Χρήσιμα Έντυπα».

8. Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠ-ΟΤΕ;

Άμεσα ασφαλισμένοι:

· Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου για χορήγηση της κάρτας (βλ. Χρήσιμα Έντυπα)

· Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας άμεσα ασφαλισμένου

· Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου

Έμμεσα ασφαλισμένοι:

· Αίτηση του έμμεσα ασφαλισμένου για χορήγηση της κάρτας (βλ. Χρήσιμα Έντυπα)

· Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας έμμεσα ασφαλισμένου

· Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου

· Φωτοαντίγραφο της 1ης και της 10ης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας του έμμεσα ασφαλισμένου

Οι ασφαλισμένοι της περιφέρειας μπορούν να αποστέλλουν τα εν λόγω δικαιολογητικά με fax στον αριθμό 210-8808903 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την απόδοση των εξόδων κηδείας;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη καταβολή των εξόδων κηδείας αναφέρονται στην 2η σελίδα του σχετικού εντύπου (Έξοδα κηδείας). Το έντυπο καθώς και τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε στο σημείο «Χρήσιμα Έντυπα». Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση για την καταβολή εξόδων κηδείας θα πρέπει να συνοδεύεται και από αίτηση διαγραφής ασφάλισης λόγω θανάτου (βλ. «Χρήσιμα Έντυπα» έντυπο Διαγραφή λόγω θανάτου). Επιπλέον, η διαγραφή από τα μητρώα του ΤΑΠ-ΟΤΕ δεν επιφέρει αυτόματα και διακοπή της σύνταξης. Για την εν λόγω ενέργεια μπορείτε ν’ απευθύνεστε στο ΙΚΑ ΤΑΠ-ΟΤΕ, Αγίου-Κωνσταντίνου 16 Αθήνα, τηλ. 210-8110002.

10. Που απευθύνομαι με την διεκπεραίωση δαπανών Υγείας του έτους 2012;

Οι εκκρεμείς δαπάνες ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΤΑΠ-ΟΤΕ που κατατέθηκαν ως 31/12/2012 εξετάζονται από μια ομάδα εργασίας του ΕΟΠΥΥ (Αποστόλου Παύλου 12 Μαρούσι, τηλ. 210-8110530-540).

11. Πως θα παραλάβω τη βεβαίωση αποδοχών επικουρικής ασφάλισης;

Οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑ, συνεπώς θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης στo τηλ. επικοινωνίας 210-5217122 για την ενημέρωσή σας.

12. Που απευθύνομαι για θέματα που αφορούν την κύρια σύνταξη του ΤΑΠ-ΟΤΕ;

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται στο ΙΚΑ ΤΑΠ-ΟΤΕ Αγίου-Κωνσταντίνου 16 Αθήνα, τηλ. 210-8110002.

13. Τι πρέπει να κάνω εάν αντιμετωπίσω δυσκολία πιστοποίησης στο μητρώο ασφάλισης των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ για χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος;

Άμεσα ασφαλισμένοι: συμπλήρωση σχετικής αίτησης (βλ. «Χρήσιμα Έντυπα» έντυπο Αίτηση μεταβολών στοιχείων άμεσα ασφαλισμένου) και αποστολή της με fax στον αριθμό 210-8808903 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Επίσης η σχετική αίτηση μπορεί να κατατεθεί στο Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα (Πατησίων 54, Τ.Κ. 10682, Αθήνα).

Έμμεσα ασφαλισμένοι: Η καταχώριση των στοιχείων και η επικαιροποίηση του μητρώου ασφάλισης γίνεται με επιτόπια επίσκεψη των ασφαλισμένων στις περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.