Αρχική Παροχές σε χρήμα
orange5_
Print

Στην πρόσθετη περίθαλψη περιλαμβάνονται:

 1. Προθέσεις όπως τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα μηχανήματα ομιλίας, τα γυαλιά, οι φακοί επαφής κλπ.
 2. Βοηθητικά θεραπευτικά μέσα και ορθοπεδικά είδη όπως οι κηλεπίδεσμοι, οι ελαστικές ζώνες, τα τεχνητά μέλη, τα αμαξίδια κλπ.
 3. Οι συσκευές που υποστηρίζουν προσωρινά, περιοδικά ή μόνιμα ατελείς ή καταργημένες λειτουργίες του οργανισμού ή θεραπευτικές μεθόδους.

Τα είδη πρόσθετης περίθαλψης επαναχορηγούνται μόνο μετά τη συμπλήρωση του καθορισμένου, από τον Τομέα, χρόνου αντικατάστασης.

Οι τιμές των προθέσεων, των θεραπευτικών μέσων και των συσκευών που αποδίδει ο Τομέας έχουν καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία έχουν περιληφθεί και οι εκάστοτε ισχύουσες τιμές του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.). Για τα είδη που δεν έχουν καθοριστεί τιμές ο Τομέας αποδίδει τη μικρότερη τιμή από τις προσφορές τριών ειδικών καταστημάτων.

Για τη χορήγηση των ειδών της πρόσθετης περίθαλψης απαιτείται η αναγραφή τους στο βιβλιάριο εντολών υγειονομικής περίθαλψης και η έγκριση τους από τον Τομέα.

Δικαιολογητικά για την πρώτη έγκριση ακουστικών βαρηκοΐας

 • Αίτηση του ασφαλισμένου
 • Γνωμάτευση ιατρού κρατικού νοσοκομείου (να συνοδεύεται από το σχετικό ακουόγραμμα), από την οποία να προκύπτει η ανάγκη χρήσης ακουστικού. Για κάθε επόμενη, από την πρώτη παροχή αρκεί γνωμάτευση ιδιώτη ιατρού.

Δικαιολογητικά για την έγκριση αναπνευστικών συσκευών

Δικαιολογητικά για την ενοικίαση συμπυκνωτή οξυγόνου

 • Αίτηση του ασφαλισμένου
 • Γνωμάτευση ιατρού κρατικού νοσοκομείου (για πρώτη φορά)
 • Προηγούμενη εγκριτική απόφαση (για επόμενες φορές)

Δικαιολογητικά για αναπηρικά αμαξίδια, κηδεμόνες, νάρθηκες ειδικού τύπου, τεχνητά μέλη, τεχνητούς μαστούς, νεφελοποιητές

 • Αίτηση του ασφαλισμένου
 • Γνωμάτευση ιατρού κρατικού νοσοκομείου, στην οποία να αναφέρεται και ο τύπος του αμαξιδίου, του κηδεμόνα κλπ. Εάν έχει πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση σε ιδιωτικό θεραπευτήριο η γνωμάτευση μπορεί να είναι και από το θεράποντα ιατρό του συγκεκριμένου θεραπευτηρίου.

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση βοηθημάτων χαμηλής όρασης

 • Αίτηση του ασφαλισμένου
 • Γνωμάτευση ιατρού Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής κλινικής στην οποία να αναφέρεται η οπτική οξύτητα και η αναγκαιότητα χορήγησης βοηθημάτων χαμηλής όρασης
 • Αντίγραφα εξετάσεων που να επιβεβαιώνουν την πάθηση (απαραίτητη η φλουροαγγειογραφία)

Γυαλιά – φακοί επαφής

Ο Τομέας παρέχει γυαλιά (σκελετό και κρύσταλλα) ή φακούς επαφής (για μυωπία άνω των 7 βαθμών), βάσει γνωμάτευσης οφθαλμιάτρου. Ειδικά στην πρώτη παροχή φακών επαφής απαιτείται γνωμάτευση ιατρού κρατικού νοσοκομείου. Τα γυαλιά πρεσβυωπίας χορηγούνται σε ασφαλισμένους άνω των 40 ετών.

Η αντικατάσταση του σκελετού ή των φακών επαφής – αφού μία από τις δύο παροχές χορηγείται – επιτρέπεται μετά την παρέλευση διετίας από την προηγούμενη χορήγηση. Τα κρύσταλλα μπορούν να χορηγηθούν και προ της διετίας, στην περίπτωση που υπάρχει αλλαγή βαθμών και έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη παροχή. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η αντικατάσταση των κρυστάλλων πριν τη συμπλήρωση εξαμήνου στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος υποβλήθηκε σε εγχείρηση καταρράκτη. Τα κρύσταλλα ειδικής κατασκευής χορηγούνται υπό προϋποθέσεις (άθραυστα για παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών, διπλεστιακά μόνο σε εργαζόμενους κλπ).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ