15.05.2017 | Απογραφή στοιχείων έμμεσα ασφαλισμένων μελών εν ενεργεία και συνταξιούχων του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠ ΟΤΕ(Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ)