16.11.2016 | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά του εξοπλισμού γραφείων και του αρχειακού υλικού του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ