03.10.2016 | «Έγκριση της παράτασης της υπ. αριθμ. 26673/25667/61/30.09.2015 ισχύουσας σύμβασης της συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων μεταξύ του ΤΑΥΤΕΚΩ και του «ΜΠΕΡΔΟΣ ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ» για διάστημα δύο μηνών»