Αρχική Γενικές Πληροφορίες
lime1_
Print

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Από την 1/10/2008 ο Κλάδος Πρόνοιας του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΔΕΗ, αλλά με την Φ. 80000/28375/1942 (ΦΕΚ. 38/14-1-2013, νέα οργανωτική δομή ΤΑΥΤΕΚΩ, ως Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού (ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ)).

Στον Κλάδο είναι ασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ που παρέχουν εξαρτημένη εργασία άνω των 6 μηνών.

Σκοπός του Κλάδου είναι η χορήγηση Παροχών Πρόνοιας σε χρήμα στους μισθωτούς ΔΕΗ (ενεργούς ασφαλισμένους) και συνταξιούχους καθώς και η χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους του και σε περίπτωση θανάτου στα μέλη της οικογένειας τους.

Αρμόδια Διεύθυνση του ΤΑΥΤΕΚΩ για τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος είναι η Διεύθυνση Παροχών Πρόνοιας. Η ίδια Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη χορήγηση μόνο σε συνταξιούχους των κάτωθι παροχών πρόνοιας σε χρήμα:

  • επίδομα κυοφορίας και θηλασμού
  • έξοδα κηδείας
  • εξωιδρυματικό επίδομα
  • δάνεια
  • κατασκηνώσεις και βρεφονηπιακούς σταθμούς, για λογαριασμό και κατ’ εξουσιοδότηση της ΔΕΗ
  • έκτακτα χρηματικά βοηθήματα

Για τη χορήγηση αντίστοιχων Παροχών Πρόνοιας σε χρήμα για τους μισθωτούς ΔΕΗ είναι το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης Μητρώου και Παροχών.


 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Κατηγορία ασφαλισμένου

Εισφορά εργαζόμενου

Εισφορά συνταξιούχου

 

Ασφαλισμένοι μέχρι την 31.12.1992

4 %

1%

Ασφαλισμένοι μετά την 01.01.1993

4%

1%