Αρχική Επικοινωνία
lime3_
Print

Επικοινωνία

Πατησίων 54, 106 82 Αθήνα

 

Τηλέφωνο

fax

e-mail

Για την εφάπαξ παροχή

210-8808901

210-8808755

210-8808971

esodaparoxes-ose-ert@tayteko.gr

Για την επιστροφή εισφορών

210-8808901

210-8808755

210-8808971

esodaparoxes-ose-ert@tayteko.gr

Για το τμήμα μητρώου-εσόδων

210-8808752

210-8222362

esodaparoxes-ose-ert@tayteko.gr

Για το λογιστήριο

210-8808958

210-8808990

210-8808713

 210-8808990


  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it