Αρχική Δικαιολογητικά
lime5_
Print

α. Δικαιολογητικά για εφάπαξ παροχή σε ασφαλισμένο

β. Δικαιολογητικά για εφάπαξ παροχή λόγω θανάτου

  • Αίτηση δικαιοδόχου
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Απόφαση συνταξιοδότησης του φορέα κύριας ασφάλισης
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Κληρονομητήριο (στην περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου μετά τη συνταξιοδότηση του και πριν την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος)

 

Τρόπος πληρωμής

Οι παροχές του Τομέα καταβάλλονται με προσωπική εντολή πληρωμής από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.

Για την Αθήνα η πληρωμή γίνεται από το κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας, ενώ για την επαρχία ο δικαιούχος επιλέγει τον τόπο πληρωμής, με την προϋπόθεση να υπάρχει υποκατάστημα της τράπεζας.