Αρχική Επιστροφή Εισφορών
lime5_
Εκτύπωση
 

Όσοι χάνουν την ιδιότητα του ασφαλισμένου επειδή :

α. απολύθηκαν λόγω επιβολής από την υπηρεσία τους της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης

β. παραιτήθηκαν από την υπηρεσία ή καταγγέλθηκε από την πλευρά του εργοδότη η σύμβαση παροχής υπηρεσιών με πάγιες περιοδικές αποδοχές,

δεν δικαιούνται να λάβουν το εφάπαξ βοήθημα και λαμβάνουν μόνο επιστροφή των ατομικών τους εισφορών.

Σε όσους δεν δικαιούνται το εφάπαξ βοήθημα, αλλά έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) έτη ασφάλισης, ή σε περίπτωση θανάτου στα μέλη της οικογένειας τους, οι ατομικές εισφορές επιστρέφονται εντόκως από το χρόνο είσπραξης τους.

Το επιτόκιο υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ποσοστό απόδοσης, που απολαμβάνουν οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης από τη συμμετοχή των αποθεματικών τους στο κοινό κεφάλαιο που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Βεβαίωση του εργοδότη