Αρχική Δικαιολογητικά
lime4_
Εκτύπωση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Δικαιολογητικά για εφάπαξ παροχή σε ασφαλισμένο

β. Δικαιολογητικά για εφάπαξ παροχή λόγω θανάτου

  • Αίτηση δικαιοδόχου 
  • Επιστολή της Εμπορικής Τράπεζας 
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου 
  • Κληρονομητήριο 
  • Αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών στην Εμπορική Τράπεζα, των νομίμων κληρονόμων 
  • Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμο κληρονόμο 

 

Τρόπος πληρωμής

Οι εφάπαξ πληρωμές πιστώνονται σε καταθετικό λογαριασμό που τηρούν οι ασφαλισμένοι στην Εμπορική Τράπεζα.