Αρχική Ασφαλιστικές Εισφορές
lime4_
Εκτύπωση
 

Ασφαλιστικές εισφορές

Κατηγορία ασφαλισμένου

Εισφορά

εργαζόμενου

Αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές

Ασφαλισμένοι μέχρι την 31.12.1992

3 %

Οι εισφορές υπολογίζονται επί των τακτικών αποδοχών

Ασφαλισμένοι μετά  την 01.01.1993

4 %

Οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών